Handelaar' en vereniging worden vanaf 1 november onderneming

ondernemingswet
31 oktober 2018
Alle coöperaties

Het begrip handelaar wordt per 1 november 2018 afgeschaft en vervangen door het begrip onderneming.

De “handelaar” en de “daden van koophandel” uit de “Code de Commerce” van Napoleon waren achterhaald, stemden niet meer overeen met de huidige economische realiteit en zorgden voor heel wat discussies in de praktijk. Vraag maar aan een vzw in hoeverre ze een café mag uitbaten, software mag ontwikkelen en commercialiseren of een landbouwonderneming mag exploiteren.

Het nieuwe ondernemingsbegrip is erg ruim en omvat handelaars, ambachtsmannen, landbouwers, vrije beroepers, zelfstandigen, maar ook verenigingen en stichtingen. Dit verklaart waarom vzw’s en stichtingen deel zullen uitmaken van het aankomende nieuwe vennootschaps- en verenigingenrecht.

 

Samengevat gaat het over iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent én over iedere rechtspersoon, dus met inbegrip van verenigingen en stichtingen. Ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid worden “ondernemer”, voor zover ze een ‘for-profit’-karakter hebben.

Dit ruime ondernemingsbegrip moet zorgen voor meer uniformiteit en meer coherentie in ons recht dat hiermee trouwens onze buurlanden volgt. Zij zijn reeds langer overgestapt naar een meer modern ondernemingsbegrip.

Concreet komen er veranderingen op het vlak van de bewijsvoering, het insolventierecht, de inschrijving en registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de boekhoudkundige verplichtingen, de regels rond publiciteit, …

Daarnaast zal de rechtbank van koophandel niet langer de plek zijn waar handelaars hun geschillen beslechten, deze wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank.

Of dit alles nu vanaf 1 november een impact heeft op jullie coöperatie?
Neen, zeker niet onmiddellijk. Je moet ook geen actie ondernemen om het een of het ander in orde te brengen.

Je ziet wel de gevolgen van dit nieuw ondernemingsbegrip: zo zullen mogelijke geschillen voor de Ondernemingsrechtbank behandeld worden. En voor zover je als werkerscoöperatie van bijvoorbeeld artsen of architecten een burgerlijk doel zou hebben, wordt dit nu zonder voorwerp omdat het onderscheid burgerlijk en handelsdoel niet meer bestaat.

 

(beeld: knack.be)