Aantal opgerichte burgercollectieven stijgt sinds 2009 exponentieel

werkerscoöperaties
04 december 2018
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

In 2015 en 2016 ontstonden er 249 in België volgens een onderzoek van de denktank Oikos. De meest voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld energie- of huisvestingscoöperaties of voedselteams. De meeste van de 106 onderzochte collectieven zijn actief rond voeding, landbouw, energie, sociale inclusie en deeleconomie.

Oikos spreekt van een burgercollectief wanneer:

  • deze een lokale behoefte invult, met doel van structureel resultaat op de lange termijn;
  • de leden de productie/uitvoering van de goederen of diensten zelf in handen nemen (al kan soms een beroep worden gedaan op betaalde (diensten-leveranciers);
  • burgers de initiatiefnemers zijn en bepalen wie tot de groep behoort, en wie de goederen of diensten mag gebruiken of beheren;
  • de leden inspraak hebben in de vorm, de organisatie en de lijnen voor de toekomst.

Vandaar dat burgercoöperaties hier zonder meer deel van uitmaken. Verder blijkt uit het onderzoek dat de trekkers vaak hoogopgeleide 36-tot 45-jarigen zijn en ze weinig inclusief zijn.