Werkerscoöperatie IPARC is 'kmo van het jaar'

Cooperative News
04 december 2018
Werkerscoöperaties

Het bedrijf IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) is een initiatief van ondernemersorganisatie Unizo. Iparc koos heel bewust voor de coöperatieve ondernemingsvorm.

Jaarlijks zet Unizo de kmo's in de kijker. België telt namelijk 615.395 kleine en middelgrote ondernemingen die samen zorgen voor de helft van alle privé-tewerkstelling. Kmo's zijn dus een belangrijke motor voor de economie. IPARC uit Kampenhout sleepte de belangrijkste prijs in de wacht. Het bedrijf van Leen Gysen werkt in een niche, namelijk het conserveren en restaureren van kunstvoorwerpen, waarmee de kmo tegelijk meewerkt aan de instandhouding van cultureel erfgoed en patrimonium. IPARC wil de komende jaren ook in het buitenland voet aan grond krijgen.

IPARC is een werkerscoöperatie: “IPARC opteerde bewust voor de coöperatieve ondernemingsvorm om zo de know-how en expertise van de vennoten te valoriseren en in functie van duurzame bedrijfsvoering te bestendigen voor de toekomst. De restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen is een uitgesproken intensief werkproces waarbij kennis en ervaring, een methodologisch kader en deontologie maar ook opleiding van en kennisoverdracht naar de volgende generatie(s) voorop staan.

IPARC-partners hebben oog voor de lange termijn en de gezamenlijke solidariteit binnen de onderneming. De diverse artistieke disciplines worden elk op verantwoordelijke wijze geleid door een partner met meer dan 10 jaar relevante beroepservaring waarbij voor de beslissingsprocessen in de coöperatieve het principe van de gelijkheid wordt gehanteerd. Verder wordt veel belang gehecht aan openheid, transparantie, eerlijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.”