Vanaf nu telt heel de wereld 4 types coöperaties

08 januari 2019
Alle coöperaties

Sinds eind 2018 is er een internationale statistische omschrijving van een coöperatie. En dat resulteert ook in vier types coöperaties. Een indeling die exact dezelfde is als de vier types die wij met de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera al jarenlang gebruiken.

Wat is een coöperatieve onderneming en hoe tel je dat? Een vraag waar velen mee worstelen, ook wij in onze Belgian Cooperative Monitor. Sinds eind 2018 is er een internationale statistische omschrijving. Na vier jaar intensief werk heeft een werkgroep van onderzoekers en medewerkers van de International Cooperative Alliance (ICA) en de International Labour Office (ILO) die opgesteld. Dit resulteerde in de “Guidelines concerning statistics of cooperative”, aangenomen op 18 oktober 2018.

Deze eerste internationale standaarden voor statistisch werk over coöperaties onderscheidt ook vier types coöperaties. Vier types die – gelukkig – overeenkomen met de vier types die wij met de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera al jarenlang gebruiken.