Wie wordt mede-eigenaar van nieuwe coöperatieve suikerfabriek?

bietencoöperatie
15 januari 2019
Producenten coöperaties

Sinds 2017 hebben 1.800 boeren belangstelling getoond voor de coöperatie, voor een totaal van 1,5 miljoen ton bieten. Om economisch levensvatbaar te zijn, heeft het project 1,4 miljoen ton nodig, of een campagne van 100 dagen"

“Het wordt de modernste en meest efficiënte fabriek in Europa. Het is ontworpen om, bij een optimale economische en energetische efficiëntie, 14.000 ton bieten per dag te verwerken. Om één ton suiker te produceren, zal het energieverbruik 25% lager liggen dan de beste Europese fabriek die momenteel bestaat,"

zegt Benoit Haag, coördinator van de coöperatie Coopérative des Betteraviers Transformateurs – CoBT - in een interview met Landbouwleven.be.

De totale begroting van het project bedraagt €326,7 miljoen. Dit zou gefinancierd worden via € 100 miljoen kapitaal en 200 leningen. De leden – suikerbiettelers die leveren – zouden € 50 miljoen aan kapitaal moeten inbrengen. De aandelen A (€ 2.000) zijn gekoppeld aan een SIGEC-producentennummer en geeft toegang tot aandelen B (€ 3.000). Deze laatste zijn onlosmakelijk verbonden met een leveringscontract (zie het artikel hierna). Om hun bieten aan de coöperatie te kunnen leveren, moeten de bietentelers zich verplichten tot een minimum van één aandeel A en drie aandelen B, voor een totaalbedrag van €11.000.

In de prospectus die nu voorligt worden alle risico’s toegelicht.