Via hun coöperatie Join Data beslissen ondernemers welke data ze uitwisselen

IT
06 februari 2019
Ondernemingen coöperaties

JoinData is een Nederlandse non-profit coöperatie opgericht door LTO Nederland, Agrifirm, CRV, FrieslandCampina, Rabobank en EDI-Circle. JoinData verzorgt het transport van data vanaf het boerenerf naar applicatieleveranciers en omgekeerd. Via een machtigingen platform heeft elk lid- melkveehouder inzicht en overzicht over de machtigingen en met wie data worden gedeeld en voor welk doel.

De melkveehouder bepaalt daarmee wie er gebruik mag maken van de data en waarvoor. Met JoinData blijft een ondernemer eigenaar van de data. De data worden na het afgeven van een machtiging beschikbaar gesteld voor applicaties en kunnen aangevuld worden met kennis van kennisinstellingen of instituten. Het kan dan toegepast worden in beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten maar ook bij de gebruikelijke administratie en regelgeving. Dit gebeurt in een veilige omgeving, waar desgewenst andere partijen eenvoudig op kunnen aansluiten.