7 extra onderzoekers voor ons Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen

Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen
19 februari 2019
Alle coöperaties

Het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO) aan de KU Leuven in partnerschap met Cera en Boerenbond kreeg fantastisch nieuws: het ingediende SBO-project werd goedgekeurd door het FWO. SBO staat voor Strategisch Basis Onderzoek en is een wetenschappelijk subsidieprogramma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Het financiert onderzoeksprojecten met veel potentieel tot economische en/of maatschappelijke valorisatie. De slaagkansen zijn heel klein: circa 15%. En dus is het heel sterk dat dit onderzoeksproject het haalde.

Samen met het team van Sonja Novkovic (Saint-Mary's University - Canada, hoofd van ICA onderzoekscomité en bestuurslid van COPAC) zal het KCO onderzoek over ledenbetrokkenheid en coöperatieve governance uitvoeren. Deze twee belangrijke thema's voor Belgische coöperaties zijn bepaald in nauwe besprekingen met een adviesraad met mensen van Belgische coöperatieve ondernemingen. Deze adviesraad zal ook instaan voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Concreet betekent deze goedkeuring de aanwerving van 5.5 FTE bij het KCO en 1.5 FTE bij Saint-Mary's University in Canada. Het project loopt tot eind 2022.

Meer info over het KCO en het project op of volg @KCO_KULeuven.