Vleesveehouders starten PO Vlaams Hoeverund op

19 maart 2019
Producenten coöperaties

Onder ruime belangstelling stelden 7 rundveehouders op 6 maart de coöperatie Vlaams Hoeverund voor. Met dit initiatief, ontstaan vanuit de sectorvakgroep Vleesvee, willen ze kwaliteitsvol rundvlees afzetten. Door de krachten te bundelen willen ze sterker in de markt staan om zo het inkomen van de leden-rundveehouders te verbeteren.

Vlaams Hoeverund zal dieren bij de leden-rundveehouders aankopen, ze afvoeren naar het slachthuis en rechtstreeks afzetten bij diverse afnemers. De coöperatie heeft als doel om de keten te verkorten en de gewonnen marge aan de leden-rundveehouders uit te betalen. Op lange termijn is de uitdaging om de meeropbrengst te laten meegroeien met de merknaam van het product 'Vlaams Hoeverund'.

Het inkomen van een rundveehouder wordt niet alleen bepaald door de prijs die hij krijgt voor zijn dieren. Door samenaankoop van bijvoorbeeld genetisch materiaal, voeders, gewasbescherming ... kunnen de kosten op de rundveebedrijven gedrukt worden. En dankzij een lerend netwerk kan teruggekoppeld worden over de kwaliteit van de aangeleverde dieren en kennis uitgewisseld worden tussen de leden, met de afnemers en met experten.

In een coöperatie staat transparantie voorop. De kosten van de coöperatie, de prijsvorming ... worden toegelicht op de jaarlijkse algemene vergadering. Als lid van een coöperatie investeer je niet alleen in het bedrijf, je hebt ook zeggenschap. In de coöperatie is het de bedoeling dat alle leden een transactierelatie hebben met de coöperatie. Bij opstart zal nog niet elk lid dieren kunnen leveren, maar het is wel de bedoeling van de initiatiefnemers om snel voldoende afzet te vinden zodat ieder lid dieren kan afzetten.

De initiatiefnemers willen hun coöperatie laten erkennen als producentenorganisatie (PO). Vlaams Hoeverund moet daarom minstens 40 leden tellen. Wie lid wordt van de coöperatie koopt minstens één aandeel van 250 euro. Wie dieren wil leveren, moet minstens 4 aandelen kopen. Ongeacht het aantal aandelen heeft elk lid één stem.

Om momenteel lid te worden van deze PO moet je een gesloten familiaal rundveebedrijf zijn met landbouwnummer, Belbeef-gecertificeerd of zeker bereid zijn om het te worden. Je moet bij opstart minstens 10 dieren per jaar afzetten via de PO. Een belangrijk gegeven is dat je geen lid bent van een andere PO in de vleesveehouderij, een beperking die wettelijk bepaald is. Vlaams Hoeverund wil snel opstarten. Na een jaar van grondige voorbereiding zijn de statuten en het intern reglement van de coöperatie klaar om neer te leggen.

Lees ook: