Via PO krijg je als land- of tuinbouwer veel beter marktinzicht

09 april 2019
Producenten coöperaties

Samen sterk. Dat klopt, zeker als landbouwers zich groeperen in een producentenorganisatie (PO). Het Vlaams Ruraal Netwerk ging op gesprek bij landbouwer Karl Maes uit Lendelede. Hij is lid van de producentenorganisatie varkens en richtte eind 2017 de producentenorganisatie leghennen op. Daar merkte hij dat je door lid te worden van zo’n PO veel steviger in de markt staat. Het grote voordeel van een PO is volgens Karl dat je als landbouwer markinzicht krijgt.

“Bleek dat er bij mij systematisch 30 euro in mindering werd gebracht voor transport- en schoonmaakkosten. Geld dat mijn collega niet moest betalen voor exact hetzelfde product.”
De behoefte om een producentenorganisatie op te richten moet vanuit de boeren zelf komen.

“Eigenlijk moet een aantal landbouwers een coöperatie oprichten die dan moet worden goedgekeurd door Vlaanderen en Europa.”
Via het huidig Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) kunnen recent opgerichte en door de Vlaamse overheid erkende producentenorganisaties opstartsteun ontvangen.

Lees het volledige interview met Karl in deze nieuwsbrief van het Ruraal Netwerk, pagina 6 en 7