Belgische Fruitveiling treedt toe tot veilingassociatie

bron: VILT
12 april 2019
Producenten coöperaties

Het zijn BelOrta en BFV zelf die herinneren aan de meerwaarde van collectief naar de markt stappen. Ze doen dit naar aanleiding van de toetreding van de Belgische Fruitveiling (BFV) tot de logistieke en administratieve veilingenassociatie LAVA. Dit laat een sterkere concentratie van het aanbod toe, en maakt het mogelijk om met alle LAVA-leden (BelOrta, BFV, REO Veiling, Coöperatie Hoogstraten en Limburgse Tuinbouwveiling) verder aan een uniform kwaliteitssysteem te bouwen.

“Op die manier komt er een duidelijk systeem met strak kwaliteitsbeleid voor de coöperatief georganiseerde sector waarbij iedereen kan aansluiten. Aanvullend zal er periodiek overlegd worden met de keurders van de belangrijkste handelaars en exporteurs, zodat deze kwaliteitsbenadering zo breed mogelijk gedragen kan worden”, luidt de gezamenlijke persmededeling van de twee grote fruitveilingen.

In het Vlaams Parlement sprak minister Koen Van den Heuvel zijn vertrouwen uit in dergelijke coöperatieve samenwerking.

“Bij de aanvang kan een ondernemer solo misschien sneller en pragmatischer handelen, maar samen geraken ze finaal verder. Op termijn is dit beter. Indien coöperaties niet zouden bestaan, zouden de individuele telers gegarandeerd door de afnemers uit elkaar worden gespeeld. De producentenorganisaties zijn een instrument om de machtsverhoudingen in de keten evenwichtiger te houden. In de groenten- en fruitsector bestaan ze al jaren. In andere sectoren, zoals die van het varkens- en rundsvlees, hebben we ze de voorbije maanden en jaren ook zien ontstaan, net omdat de meerwaarde ervan wordt ingezien.”