Dilemma: wie betaal je en wie niet in een coöperatie?

25 april 2019
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Energiecoöperaties worden met veel energie en enthousiasme draaiende gehouden door een (relatief) klein clubje vrijwilligers. En met zeer beperkte budgetten. Maar om verder te groeien, meer projecten te realiseren of meer mensen te betrekken, is naast geld vaak ook extra expertise nodig. Wanneer je voldoende budget hebt, kun je een deskundige een betaalde opdracht geven. Bijvoorbeeld iemand van de coöperatie. Maar hoe ga je hiermee om; welke vrijwilliger betaal je wel, en welke niet? En wanneer huur je expertise in van buiten de coöperatie?

hieropgewekt.nl ziet dat vele coöperaties tegen deze vraag aan lopen, en heeft de kwestie aan verschillende initiatieven voorgelegd en hun reacties zijn in te delen in vijf perspectieven:

  1. bestuurders zijn vrijwilligers en betalen we niet
  2. bestuurders kunnen wel betaald worden
  3. we betalen flexwerkers/zzp'ers die er hun brood mee moeten verdienen
  4. we betalen krachten die zorgen voor continuïteit
  5. we betalen krachten voor activiteiten waar externe financiering voor is.