50 boeren beregenen hun velden via coöperatief irrigatienetwerk

23 juli 2019
Ondernemingen coöperaties

Ardo was de aanleiding voor de oprichting van Inero. “Ze kwamen met de vraag of wij iets konden doen met het gezuiverde afvalwater dat zij lozen. Ze wilden investeren in een waterbekken van 150.000 m³, maar de groep van gebruikers zou het pomphuis moeten bouwen en de leidingen leggen.

Bij 50 boeren was er genoeg interesse en in augustus 2017 richtten ze de coöperatie Inero op.

In totaal wordt er 24 km leidingen aangelegd. Daarvan is al 16 km gerealiseerd en sinds enkele weken in gebruik. Voor de financiering heeft Inero een lening aangegaan van iets meer dan een miljoen. Om die af te lossen, betalen de leden een vast recht per ha die ze willen irrigeren en ook per verbruikte m³ water.

Europa legde op dat het een coöperatie was, maar ik vind die keuze niet slecht. Iedere vennoot heeft er belang bij dat het goed draait. Een coöperatie is een engagement, het is een stukje van de boer zelf. Het is een samenwerking. Iedereen moet rekening houden met elkaar, ook tijdens het beregenen.