Coöperatie CRV: al 20 jaar verwijten van machtsmisbruik

22 juli 2019
Producenten coöperaties

Al ruim 20 jaar wordt fokkerij-organisatie CRV achtervolgd door verwijten van machtsmisbruik en ook van onder één hoedje spelen met haar toezichthouders. En steeds weer opnieuw zijn er rechtszaken waarbij de Arnhemse coöperatie of één van haar commerciële dochters voor de rechter staan. Aan coöperatie-voorzitter Peter Broeckx daarom de vraag wat er aan de hand is.

“Het gaat onze tegenstanders om commercieel gewin”. Sander de Roos, manager productontwikkeling genetics valt bij: “Heel veel ontwikkelingen in de veeverbetering zetten de wereld op z’n kop, maar hier is de zaak in handen van de boeren. Dat is supergoed. Hier zijn de technologieën niet in handen van commerciële bedrijven. Dat is belangrijk voor de boer.”

Peter: “We zitten er echter in de eerste plaats voor de boeren. Het gaat om hun belangen die we moeten dienen. Dat doen we nu ook weer door hen te helpen met datasystemen. Zie Joindata. Door data te delen van veel verschillende boeren zijn betere oplossingen voor hen te leveren, op allerlei gebied. Zo’n systeem kost geld, maar wij zien boeren daar niet zomaar voor gaan betalen. Daarom moeten we dit financieren door de verzamelde big data commercieel aan te bieden We creëren zo wel onze eigen concurrentie, maar dat houdt ons wakker. Onze visie op Joindata is de boer in zijn kracht zetten. Ik wil hem of haar ook oproepen om alert te zijn met wie ze data delen. Het mag niet zo zijn, dat als je een bepaalde sensor of ander stuk hardware koopt, dat je dan ook je data weggeeft. De veiligheid van data moet altijd goed geborgd zijn.”