Vanaf 1 januari 2020 gebruik je cv in plaats van cvba

23 juli 2019
Alle coöperaties

Als je je bestaande cvba door middel van een statutenwijziging nog niet in overeenstemming brengt met het nieuwe vennootschapsrecht, dan ben je toch onderworpen aan de zogenaamde dwingende bepalingen. Eén van die bepalingen is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de rechtsvorm. Concreet betekent dit: cvba wordt cv (coöperatieve vennootschap).

Je bent verplicht om op al je documenten die je vennootschap uitstuurt (bijvoorbeeld facturen, algemene voorwaarden,…) de vennootschapsnaam en rechtsvorm te vermelden. Er bestaan echter geen richtlijnen over waar dit precies moet staan of hoe opvallend je dit moet vermelden. Heb je dus ook een commerciële naam, dan kan je die het best duidelijk vermelden en je vennootschapsnaam een wat minder prominente plaats geven.

Om discussies te vermijden, zorg je er best voor dat al je documenten vanaf 1 januari 2020 de correcte rechtsvorm vermelden. Wil je nu bijvoorbeeld echter een nieuwe bestelling plaatsen van voorgedrukt briefpapier, rekening houdend met de nieuwe wetgeving, dan mag je gerust al de nieuwe benaming vermelden. Er zijn immers geen sancties voorzien als je de benaming iets vroeger in gebruik neemt. Anderzijds hoef je niet al je oude briefpapier in de container te zwieren op 1 januari 2020. Ook als je je oude rechtsvorm nog wat langer gebruikt, voorziet de wet geen sanctie.