Waarom stimuleert men niet méér alternatief ondernemerschap bij architecten?

endeavour team
23 juli 2019
Werkerscoöperaties

“We hebben soms het gevoel dat er in de ruimtelijke sector veel kansen voor innovaties en alternatieve businessmodellen blijven liggen in vergelijking met andere sectoren zoals de technologiesector.” 
               
De jonge onderneming Endeavour opereert op het raakvlak van het sociale en het ruimtelijke. Met initiatieven als “We kopen samen den Oudaan”, participatietrajecten en cocreatieprojecten tonen ze hoe architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners op een andere manier ruimte kunnen maken in de stad. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) interviewde Tim Devos.

“Endeavour is een vijftal jaar geleden gestart vanuit een samenwerking tussen Seppe De Blust, Maarten Desmet en mezelf, Tim Devos, als een reactie tegen het uitblijven van sociale meerwaarde in ruimtelijke projecten. We hebben allemaal een achtergrond in architectuur of stedenbouwkunde en volgden bijkomende opleidingen in sociologie of sociale geografie. Onze meerwaarde zit net in het zoeken naar die vertaalslag van het sociale naar het ruimtelijke. Daarbij komt ook vaak het coachen van lokale administraties bij interdisciplinaire samenwerkingen. We vervullen een mediërende rol.

Er ligt een verantwoordelijkheid bij de overheid, maar evengoed bij onze sector om te zoeken naar coalities met investeerders, ontwikkelaars en burgers om dat mogelijk te maken.

We hebben soms het gevoel dat er in de ruimtelijke sector veel kansen voor innovaties en alternatieve businessmodellen blijven liggen in vergelijking met andere sectoren zoals de technologiesector. Daar schieten nieuwe businessmodellen en start-ups veel vlotter wortel.

Er studeren zoveel jonge architecten en stedenbouwkundigen af, maar daar komen relatief weinig nieuwe ondernemingen uit die iets anders doen binnen het veld van de ruimtelijke ontwikkeling. En dat terwijl de complexiteit net verbreedt. Er zijn nochtans zoveel mogelijkheden, als je kijkt naar wat Rotor doet: dat is een ander model met een ander businessmodel en een andere rol. Of denk aan Architecture Workroom Brussels, Miss Miyagi of BC Architects & Studies. Waarom wordt er niet méér alternatief ondernemerschap gestimuleerd in onze sector?

We zijn opgericht als CVBA, bewust coöperatieve vennootschap met het idee dat iedereen die een tijd bij ons werkt en er zich thuisvoelt ook gewoon instapt in het bedrijf. Vanaf het begin hebben we ons laten coachen door externe bureaus, zoals voor het schrijven van onze statuten door Coopburo, een onderdeel van Cera dat zich bezighoudt met coöperatieve ondernemingen. Voor ons is het heel belangrijk om ook ons bedrijfsmodel gaandeweg vorm te geven in lijn met onze visie.”