Nieuwe verdienmodellen: herenboerderijen

11 september 2019
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Toegang tot landbouwgrond heet één van de voornaamste obstakels te zijn voor starters in de landbouw. In Nederland heeft men daar wat op gevonden: het systeem van Herenboerderijen. Het ideeënplatform FarmCafe ging bij onze noorderburen kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Kleinschalige, coöperatieve boerderijen zijn in eigendom van 200 coöperanten, de Herenboeren. Zij en hun gezin eten wat de boer op hun verzoek verbouwt.

Het systeem van Herenboerderijen doet erg denken aan de CSA-boerderijen in Vlaanderen. Ook hier wordt het financiële risico van de bedrijfsleider beperkt door de oogstaandelen die de leden bij de start van het seizoen kopen. Om iets aan de moeilijke toegang tot grond voor startende CSA- en andere bioboeren te doen, werd in 2014 het biogrondfonds De Landgenoten opgericht. Deze coöperatie verwerft geld voor de aankoop van grond door de verkoop van aandelen, en biedt een boer vervolgens een carrière lang toegang tot die grond. Veel van die starters op CSA-bedrijven volgden eerst een opleiding bij het gespecialiseerd vormingscentrum Landwijzer.