De cv: enkel voor de echte coöperaties?

Cooperative News
04 oktober 2019
Alle coöperaties

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV) wijzigden er uiteraard ook wat zaken voor de coöperatieve vennootschap (cv).

Je leest het op diverse plaatsen: de cv wordt voorbehouden voor ‘echte coöperaties’ of ‘ondernemingen die worden uitgebaat volgens het coöperatieve gedachtegoed.’ Wat dat precies inhoudt, daarover blijft men dan wel vaag. We merken dat dit tot veel onduidelijkheden en misverstanden leidt.

In dit artikel willen we die graag verhelpen. 

We verklappen al de clou: de cv is voor veel meer dan enkel tuinbouwveilingen en energiecoöperaties weggelegd. Er zijn immers 4 types coöperaties: burger- en consumentencoöperaties, multistakeholdercoöperaties, ondernemingencoöperaties en werkerscoöperaties. Een uniek en waardevol ondernemingsmodel, dat breed toepasbaar is in diverse sectoren, met een welverdiende, eigen vennootschapsvorm!