Hoe begin je aan de eerste coöperatie in een sector?

Johan Pattyn (foto Innovatiesteunpunt)
22 oktober 2019
Producenten coöperaties

Iemand met ervaring in de vleesveesector én in een coöperatie, zo iemand is Johan Pattyn. Aardbeien telen is zijn hoofdberoep en via de REO Veiling heeft hij een ruime kennis van coöperaties. Omdat hij naast aardbeiteler ook vleesveehouder is, met runderen van het wit-blauwe ras, viel ook dat stukje van de puzzel op zijn plaats.

Johan is al boer sinds 1985. Hij is een drukbezette man, want in een gemengd bedrijf zijn de rustige periodes zeldzaamheden. “Mijn hoofdberoep is eigenlijk de aardbeiteelt, maar daarnaast heb ik rundvee, aardappelen, industriegroenten en voedergewassen.” In de drukke periodes op zijn veelzijdige bedrijf krijgt hij de hulp van enkele seizoenarbeiders. Bovendien vind je Johan niet altijd op het veld of in de stal, want hij is ook actief in diverse besturen en structuren. “Ik zit in de raad van bestuur van de REO Veiling en van Tomabel. Ik ben voorzitter van de West-Vlaamse bessentelers en zetel in de landbouwraad in mijn gemeente, Ardooie.”

Sinds enkele maanden is Johan dus ook voorzitter van de coöperatie Vlaams Hoeverund. De trekkers hebben me eind vorig jaar hierover aangesproken, op zoek naar iemand met een coöperatieve achtergrond. Vanuit de REO Veiling heb ik veel ervaring in het coöperatief gedachtegoed. Via Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, ben ik ook betrokken geweest bij het oprichten van coöperaties in Latijns-Amerika. Daar ontdek je pas hoe het mogelijk is om met beperkte middelen veel tot stand te brengen. En dat is precies wat we hier ook nodig hebben. De vleesveesector zit in een crisis. Door samen te werken, kunnen we meerwaarde creëren."

"Het idee van de coöperatie is beginnen te kiemen in het voorjaar van 2018, toen het vertrouwen in de kwaliteit van ons vlees in het gedrang kwam. Moeten we ons in een hoek laten duwen, of kunnen we samenwerken? Dat was toen de grote vraag. Er is eigenlijk maar een antwoord mogelijk. Als we niet samenwerken, worden we tegen elkaar uitgespeeld en dat moeten we vermijden.”

De vleesveehouders besluiten om samen te werken onder de vorm van een coöperatie. Maar hoe begin je daar aan?

“We hadden statuten nodig, een lastenboek en veertig leden. Dat zijn er inmiddels wel al zestig geworden. We vonden de nodige bestuurders, maar niemand van hen had ervaring in een coöperatie. Trees Vandenbulcke van Cera hielp ons de bakens uitzetten voor onze statuten. Anne-Marie Vangeenberghe, innovatieconsulent Coöperatief Ondernemen, hielp ons om een goed communicatiemodel op te stellen."

(bron: innovatiesteunpunt.be)

Lees ook:

Een coöperatie in de vleessector is uniek - artikel Boer&Tuinder