Madfa Sacco, een Oegandese spaar- en kredietcoöperatie

Trees Vandenbulcke en Ivo Schrooten BRS
29 oktober 2019
Producenten coöperaties

Trees Vandenbulcke maakt deel uit van het team Coöperatief Ondernemen van Cera. Ivo Schrooten werkt met een directieteam van KBC rond commerciële, strategische en organisatorische planning. In mei 2019 trokken Trees en Ivo als complementair duo naar Madfa Sacco in Oeganda. Sacco staat hier voor ‘Savings and Credit Cooperative’ en Madfa verwijst naar ‘Masindi District Farmers Association’.

Ivo: “Madfa Sacco is waarmee BRS – via ngo Trias - al sinds 2017 samenwerkt. De leden zijn vooral lokale boeren. Ze verbouwen maïs en maniok en houden runderen en geiten. Sommigen van hen hebben daarnaast nog een andere job, bv. als leerkracht. Dankzij de hulp van microkredieten voorzien deze mensen niet alleen in eigen onderhoud, maar kunnen ze ook wat verkopen en sparen. Zo kunnen ze de kinderen naar school sturen of een beter huis bouwen. Een hele stap vooruit.”

Trees: “Als lid van de coöperatie zijn deze boeren zowel klant als eigenaar van Madfa Sacco. Een professioneel team leidt de coöperatie, maar vertegenwoordigers van de leden vormen de raad van bestuur. Zo houden zij toezicht op de werking en sturen ze het beleid en de strategie.
Het goed functioneren van deze raad is voor vele coöperaties een grote uitdaging omdat de bestuursleden niet altijd beschikken over de nodige bagage.”

Ivo: “Daarom gaven Trees en ik, op vraag van CEO Bob Muzoora, aan deze groep van bestuurders een training om hen te versterken in hun rol als toezichthouder en bestuurder. En om deze rol ook af te bakenen, want zowel klant als bestuurder zijn is niet evident. Het gebeurt bv. wel eens dat een bestuurslid een kredietaanvraag wil laten goedkeuren omdat een buurman dat vraagt. Terwijl dat eigenlijk tot de taak van het personeel behoort.”

Lees het volledige interview op brs.coop