Wegtransport moeten krachten bundelen in coöperaties

29 oktober 2019
Ondernemingen coöperaties

De onderzoekers opperen samenwerking in de vorm van regionale coöperaties van grote en kleine transportondernemingen. Investeringen in dure software voor rittenplanning zijn in dat geval gemakkelijker terug te verdienen. Overheden kunnen bij de opzet van coöperaties een rol spelen door subsidies te verstrekken, garantstellingen af te geven en als onafhankelijke partij toe te zien op een eerlijke verdeling van de winsten, zo stellen de rapporteurs van Rabo.

Het idee van Rabo heeft zeker realiteitsgehalte, zegt Jan Boeve van de bracheorganisatie TLN in een reactie. 'Het is niet zomaar een losse flodder. Diverse bedrijven in de sector kijken momenteel naar het coöperatiemodel. Ik kan daarover niet explicieter zijn omdat het concurrentiegevoelig is.'

De praktijk is echter weerbarstig. Boeve ziet ondernemers terugdeinzen als zij hun identiteit moeten opgeven of niets meer te zeggen hebben over de rittenplanning. 'Rationeel bekeken zeg ik: We moeten vanaf morgen gaan samenwerken. De noodzaak is duidelijk, het bevordert de efficiency. Maar het valt of staat met vertrouwen.' Juist vanwege de gevoeligheden pleit hij voor eenvoudige constructies met een beperkt aantal deelnemers. Boeve is niet bevreesd dat samenwerkingsvormen in het wegvervoer op bezwaren stuiten van concurrentie-autoriteit ACM. 'Het is een versnipperde markt met veel kleinere partijen. Ik zie geen marktverstoring ontstaan. Er blijft voldoende concurrentie over.'

Bron: fd.nl