De energietransitie vraagt om coöperatief boerenverstand

13 november 2019
Multistakeholders coöperaties

Met het huidige beleid wordt voornamelijk ingezet op de bouw van meer windmolens en zonne-installaties. Deze technieken vragen vooral ruimte, veel ruimte. Die is te vinden is op het platteland, hét werkterrein van de landbouwer. “De planning en ontwikkeling van zon- en windprojecten zou dan ook zorgvuldig moeten gebeuren, aangezien ze een grote impact hebben op het landschap en (steeds vaker) gepaard gaan met lokale weerstand”, klinkt het bij Enerpedia.

Door middel van een coöperatie kan een economisch voordeel worden behaald en waardevolle kennis worden verkregen die een landbouwer op de lange termijn nooit zou hebben gekend”, aldus Enerpedia. “Duurzame energieprojecten kunnen een soortgelijke benadering gebruiken om ervoor te zorgen dat de lusten en de lasten van grote windmolens of zonneparken gelijkwaardiger worden verdeeld onder de lokaal omwonenden, zowel boeren als burgers.” Volgens het platform hebben energiecoöperaties de unieke mogelijkheid om lokale bewoners werkelijk mee te laten participeren in projecten om gezamenlijk meer voordeel te behalen dan een individuele projecteigenaar.

“Als we dat voor elkaar krijgen dan zijn we een belangrijke, zo niet de belangrijkste speler in de energietransitie”, reageert Tom Schaeken van het Innovatiesteunpunt.

Bron: vilt.be