Dorp koopt café en woningen

Piet Verhoeven - Esbeek (foto Innovatiesteunpunt)
04 december 2019
Dorps- en buurtcoöperaties

Aan de start van de coöperatie stapten zo’n 300 gezinnen (wat zowat het hele dorp is) met elk gemiddeld 1.000 euro in de coöperatie voor de aankoop van het café. Bijkomend werd er leadersubsidies aangevraagd en werd een lening aangegaan bij de bank.

Het café werd met een maatschappelijk contract in exploitatie gegeven waardoor de huurinkomsten gebruikt worden voor de afbetaling van de lening en de jaarlijkse uitbetaling van de coöperanten. De zalen zijn gratis te gebruiken door de inwoners van Esbeek, enkel het verbruik is te betalen.

Gelijklopend met het café zorgt de coöperatie in samenwerking met de gemeente ervoor dat er uitbreidingsmogelijkheid komt voor zo’n 25 nieuwbouwwoningen met behulp van een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’. Op die manier kregen jongeren in het dorp de kans om goedkoop een eigen woning te bouwen.

Bron: innovatiesteunpunt.be

Foto: Piet Verhoeven, voorzitter van Coöperatie Esbeek (foto Innovatiesteunpunt)