Shm's moeten cv’s worden

cooperative news
04 december 2019
Alle coöperaties

Er is een decreet op komst dat de omvorming voorziet van alle sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) tot coöperatieve vennootschappen (cv’s). Dat meldt bouwkroniek.be

Tegelijk worden ook de uitvoeringsbesluiten aangepast aan de vereisten die het nieuwe federale Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) stelt aan de coöperatieve vennootschappen.