Milcobel beseft dat het beter moet

11 december 2019
Producenten coöperaties

Onder de leden van Milcobel is onrust ontstaan. De melkprijs die Milcobel dit jaar betaalt, is onvoldoende, en de weidemelkpremie blijft achter op de concurrentie.

De zuivelcoöperatie zag rond de zomer enkele van haar leden van de Raad van Bestuur vertrekken. CEO Peter Koopmans en de voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk Ryckaert verklaren in een gesprek met Landbouwleven.be wat er mis ging in 2019, en hoe het bedrijf zich de komende jaren wil verbeteren.

Een deel van de onvrede dateert van circa 3 jaar geleden, toen de bestuursstructuur is gewijzigd. “Maar we hebben bewust en democratisch gekozen voor een systeem met wat minder boerenbestuurders, om te komen tot een efficiënte en zorgvuldige besluitvorming.” De aanvulling van niet-boeren is volgens hem vanzelfsprekend. Je moet als leden ook weten wat je niet weet.

Twee leden van de RvB vertrokken vanwege onvrede over de gekozen koers van de onderneming. De koers wordt vandaag in belangrijke mate bepaald door Peter Koopmans, de CEO. Onder Koopmans werd ingezet op een nieuwe commerciële strategie. Milcobel heeft zich in het verleden gefocust op poeder en vet. Het was een Belgische specialiteit die lang goed werkte.Het bedrijf focust haar energie nu op mozzarella, roomijs, consumentenkazen en kwaliteitspoeders. De activiteiten met babyvoeding, bakkerijmixen, rijstmelk, geitenmelk en melk voor katten gingen overboord. Recentelijk werd een Nederlandse kaasmaker die te weinig opleverde, verkocht. “Maar nog altijd zit de helft van onze omzet bij de poeders”, legt Koopmans uit. Nog eens 35% wordt gerealiseerd met industriële kazen. “We willen een verschuiving naar een productmix met meer toegevoegde waarde. Helaas is dat een proces van jaren.”

Hoewel winstmaximalisatie voor een coöperatie geen doel op zich is, roept het bedrag bij de leden de vraag op of Milcobel wel blijvend kan investeren in een structureel sterker bedrijf , dat vooral meer melkgeld kan betalen.  Het bedrijf drukt alvast niet de melkprijs om geld te vinden.

In plaats daarvan ging Milcobel de laatste 7 tot 8 jaar voor circa 350 miljoen euro aan leningen aan. De solvabiliteit - de verhouding eigen- en vreemd vermogen - daalde tot 25%. “Een absolute ondergrens”, geeft Koopmans toe. “30 tot 33% is waar we zouden moeten staan. De gedane investeringen moeten nu gaan renderen. We beseffen dat het beter moet.”

“Milcobel heeft de voorbije jaren ingezet op room in plaats van boter. De boterprijs leek structureel laag te blijven. In 2019 is de roomprijs gekelderd, terwijl de boterprijs relatief veel beter op peil gebleven is. We hebben meer flexibiliteit nodig: daarom gaan we onze installaties aanpassen zodat we gemakkelijk kunnen switchen.” Een tweede actie op korte termijn is een kostenbesparingsplan ‘Stretch’ genoemd.

Een ander pijnpunt is weidemelk. Milcobel besloot in vergelijking tot de concurrenten pas heel laat om weidemelk te gaan betalen. "We kunnen nog altijd niet de meerkosten uit de markt halen”, benadrukt Ryckaert. “Maar wel een groter stuk en begrijpen dat het verschil te groot is. Het ligt nu op tafel.”

Dat wil zeggen: de Raad van Bestuur ontwikkelt eerst in overleg met de directie een voorstel voor een aangepast betalingssysteem, dat vervolgens via de coöperatieraad bij de kringen terecht komt. “Dat duurt allemaal even, misschien ruim een halfjaar, maar dan wordt het voorstel ook breed gedragen.”

Ryckaert hoopt dat de rust in de coöperatie terugkeert. “Ik ben er van overtuigd dat we met 2.600 meer kunnen dan alleen, en ook met het duurzame karakter van een coöperatie. Als het wat minder gaat, rechten we de rug.”

Bron: landbouwleven.be