Dan toch geen nieuwe coöperatieve suikerfabriek in Seneffe

22 december 2020
Producenten coöperaties

Er komt dan toch geen nieuwe coöperatieve suikerfabriek in Seneffe. De Coopérative des Betteraviers Transformateurs vindt onvoldoende financiering voor het project: 1600 coöperanten waaronder 1400 bietentelers, publieke en private investeerders engageerden zich voor meer dan € 100 miljoen. Maar banken wilden niet instaan voor de resterende € 200 miljoen. 

Het idee voor een eigen coöperatieve suikerfabriek bij de Belgische suikerbiettelers is ontstaan na het verdwijnen van het suikerquotum en de bijzonder stroef verlopen onderhandelingen tussen bietentelers en Tiense Suikerraffinaderij. Die hebben ervoor gezorgd dat primaire producenten het heft zelf in handen willen nemen.

De mosterd werd gehaald bij Cosun, een coöperatie in handen van Nederlandse suikerbiettelers. “Het is de enige suikerproducent in de EU die zijn telers een rendabele prijs betaalt”, zo klonk het bij de initiatiefnemers. Al gauw sloten 1.600 coöperanten, waaronder 1.400 bietentelers, aan bij de in 2018 opgerichte Coopérative des Betteraviers Transformateurs, kortweg CoBT. Zij engageerden zich om per ton bieten die ze jaarlijks willen aanleveren een inleg te doen van 30 euro.

Samen verzamelden de coöperanten op die manier 58 miljoen euro. Er kwamen ook middelen van publieke en private investeerders voor 64 miljoen euro en de nieuw te bouwen suikerfabriek zou ook 11 miljoen euro aan subsidies ontvangen. De Waalse overheid was al snel gewonnen voor het idee van een suikerfabriek op Waalse bodem waarbij ook 80 jobs zouden gecreëerd worden. De totale investeringskost liep op tot 360 miljoen euro.

Naast dit zeer aanzienlijke eigen vermogen was de coöperatie ook verzekerd van een duurzame bevoorrading door de eigen coöperanten en van een vergunning voor het project.  Er was ook heel wat interesse van de kopers van suiker. Bovendien ging de suikerfabriek de meest moderne worden Europa, ook wat betreft energieverbruik en milieuparameters”, aldus Jean-Joseph Rigo, voorzitter van CoBT.

In het voorjaar van 2020 trok CoBT naar het de banken met een financieel plan om een investeringskrediet te vragen. “Maar we merkten al gauw een grote terughoudendheid op bij de banken.”

Zoals beloofd bij de start van de fondsenwerving zullen alle 1.600 coöperanten hun investering binnenkort terugkrijgen. Wat er met de coöperatie gaat gebeuren, wordt op een later tijdstip beslist.

Bron: vilt.be