Tot € 20.000 subsidie bij oprichting sociale onderneming, incl. (werkers)coöperatie

spaargeld
21 februari 2020
Werkerscoöperaties

Met de oproep ondersteunt de Vlaamse overheid – departement Sociale Economie- starters in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen. Alle vennootschapsvormen zijn toegelaten, waaronder ook specifiek de coöperatieve vennootschap en de vzw.

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde werkingskosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van 14.000 EUR per project. Daarnaast kan je een forfait van 6.000 EUR ontvangen als compensatie voor de tijdsinvestering om het project te realiseren.

Tijdens de subsidieperiode is het noodzakelijk dat de projecten toewerken naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De publicatie ervan vormt de verplichte output van het project. Bekijk hier alle voorwaarden

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Dus ook veel van de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera.

Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost. Andere:

  • Begeleiding met betrekking tot het organisatiemodel
  • Advies met betrekking tot het opstellen van de statuten
  • Haalbaarheidsstudie met betrekking tot het ondernemingsidee
  • Managementadvies
  • Advies en begeleiding bij ledenwerving
  • Advies en begeleiding met betrekking tot de communicatie (uitdenken van de inhoud/structuur website,…)
  • Coaching van de werknemers-eigenaars met het oog op hun rol als vennoot in een werknemerscoöperatie 
  • Boekhoudkundig en financieel advies
  • Juridisch advies, en de notariskosten

Binnen het beschikbare krediet kan de oproep in 2020 meerdere keren opengesteld worden. De eerste deadline is dus 31 maart 2020.

De kalender van de indieningsrondes (ter indicatie) ziet er als volgt uit:

Indieningsperiodes Start projecten
  24/1 - 31/3/2020   1/6/2020
  1/4 - 30/6/2020   1/9/2020
  1/7 - 30/9/2020   1/12/2020
  1/10 - 31/12/2020   1/3/2021

Bron: socialeeconomie.be