Uw Algemene Vergadering: digitaal houden of uitstellen?

19 maart 2020
Alle coöperaties

Het jaarlijkse seizoen van aandeelhoudersvergaderingen breekt aan en meteen stelt zich de vraag: kunnen die in deze coronatijden nog doorgaan?

Een fysieke bijeenkomst lijkt uitgesloten in deze coronatijden.

Wat er dan wel moet gebeuren?

Aandeelhoudersvergaderingen zijn aan wettelijke verplichtingen onderworpen. Ook voor coöperaties geldt dit uiteraard.

De dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera zal dan ook werken rond deze vraag. We houden u verder op de hoogte.


Juristen bij de Belgische werkgeversorganisatie VBO, de toezichthouder FSMA en het ministerie van Justitie buigen zich over de vraag wat juridisch kan en of de regering maatregelen moet nemen

Het probleem met de digitale oplossing is dat je dan een deel van je oudere aandeelhouders de facto uitsluit. Bovendien heeft een videoconferentie of een inbelmoment een heel andere dynamiek dan een bijeenkomst in levenden lijve. Daardoor lijkt de digitale optie alleen verdedigbaar voor kwesties die onmiddellijke aandacht vragen en geen uitstel verdragen. Agenda-items die uitgesteld kunnen worden en die gediend zijn met een grondig en open debat tussen aandeelhouders en bestuur, moeten doorgeschoven worden naar een later, ¬coronavrij moment. Het risico bestaat dat sommige bedrijven misbruik maken van de pandemie.

Niets wijst erop dat het VBO, minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de FSMA voorstander zijn van dergelijke uitsplitsing. Sommigen pleiten voor een soepele digitale oplossing en stellen voor dat als er problemen opduiken, die nadien geremedieerd worden.

Bron: destandaard.be