Gaat de coronacrisis maatschappelijke verandering teweeg brengen?

14 april 2020
Alle coöperaties

“We moeten onze samenleving meer op coöperatieve wijze inrichten – en dat was al duidelijk vóór deze crisis”, stelt Nederlands hoogleraar wijsbegeerte Gabriël van den Brink.

Ook Cera is ervan overtuigd dat coöperatieve modellen in het post-coronatijdperk een belangrijke rol zullen spelen

De geschiedenis leert dat rampen grote invloed kunnen uitoefenen, afhankelijk van de manier waarop invloedrijke sociale en politieke actoren de situatie uitleggen. Volgens Gabriël van den Brink kunnen we vier wegen bewandelen:

  • Meer regie leggen bij de federale overheid die dwingender zaken oplegt
  • Het tegendeel: individuele vrijheid van de burger blijft voorop
  • Herstel van de oude economie
  • Meer coöperatieve ondernemingen.

Van den Brink gelooft dat Nederland – en zelfs het hele Europese continent – een eigen weg moet gaan en dat coöperatie in de zin van vrijwillig samenwerken daarbij het uitgangspunt zou moeten zijn. Behalve argumenten vóór de coöperatieve weg, zijn er ook serieuze bezwaren tegen de weg die op normalisatie mikt. Terugkeren naar business as usual betekent een fundamentele miskenning van de huidige problematiek.

Bron: volkskrant.nl