Win-winaandelen voor coöperaties?

spaargeld
03 juni 2020
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

De Vlaamse regering maakt werkt van een herstelplan voor de economie om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Naast een ‘welvaartfonds’ is er ook sprake van win-winaandelen, naar analogie met de win-winleningen. Minister Crevits noemt het ook vriendenaandelen.

Je kan tot maximaal 75.000 euro rechtstreeks investeren in een kmo, een burgerinitiatief of een coöperatie. En daarvoor krijg je vijf jaar lang een belastingvoordeel, opnieuw van 2,5 procent per jaar. Als onderneming kan je zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. (bron: vrt.be).

De kapitaalverstrekker mag geen werknemer van de onderneming zijn, kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn en geen bestuurder of zaakvoerder van de onderneming. Voor kleine aandeelhouders (met maximum 10% van de aandelen) wordt het wel toegelaten om kapitaal te verstrekken onder een win-winformule. Op deze manier wordt het ook een interessant instrument voor coöperatieven en burgerinitiatieven. Een groep buren die een vervallen theaterzaal willen ombouwen tot gemeenschapscentrum kunnen op die manier samen bijvoorbeeld die investeringen doen. Of een groep ouders die beslissen om samen te investeren in jeugdlokalen kunnen ook deze manier van win-winaandelen gebruiken. Een voorwaarde is dat er in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen zijn. Er kunnen dividenden uitgekeerd worden als de onderneming succesvol is en winsten maakt. Je kan er ook voor kiezen om deel van het bedrag als win-winaandelen te investeren en een deel van het bedrag als win-winlening te geven. (bron: hildecrevits.be)

Bron: vrt.be