“We moeten durven … tonen dat we coöperatief ondernemen”

09 juni 2020
Producenten coöperaties

2019 was voor de 9 leden van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), producentencoöperaties met samen duizenden vennoten-telers, een recordjaar. Ze realiseerden meer dan 1 miljard euro. Tegelijk roept het VBT in haar jaarverslag de sector op om – nog – meer coöperatief te ondernemen. De manier volgens hen om ook duurzaam te ondernemen.

Onder de 9 leden van het VBT vind je enkele grote tuinbouwcoöperaties zoals BelOrta, BFV, Ingro, Hoogstraten en REO Veiling.

In hun jaarverslag lezen we een oproep om nog meer te durven. Durven coöperatief te ondernemen en dat ook te tonen. Dat is de enige manier om duurzaam te ondernemen.

“Ten eerste is er de economische duurzaamheid. We zorgen ervoor dat producenten samen naar de markt kunnen gaan en op die manier hun positie binnen de voedselketen versterken. Er zijn immers heel weinig afnemers tegenover enorm veel kleine aanbieders.

Wat betreft de ecologische duurzaamheid zetten we sterk in op voorlichting en vorming. Het doel? Steeds een excellent product aanbieden met een minimale milieu-impact.
Als derde pijler is er de sociale duurzaamheid. Via een performante keten zetten we met onze producentenorganisaties ons in om het voedselverlies te beperken. Is er toch nog overschot? Dan geven we dat onder andere aan sociale instellingen.

Tenslotte moeten we meer durven. We moeten binnen onze sector het coöperatieve gedachtegoed meer onder de aandacht brengen, want we zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking onze sterkte is. Samen is onze draagkracht groter, en samen kunnen we meer aan. Coöperaties zijn niet voorbijgestreefd, integendeel. In allerlei andere sectoren blijven coöperatieve initiatieven ontstaan. In het buitenland kijken telers zelfs op naar onze organisatie- en afzetstructuur, dus mogen we er – heel terecht – trots op zijn. Onze gouden raad: we moeten terug naar onze roots. Want samen staan we sterker, en dát is onze grote meerwaarde.”

Bron: vbt.eu