Wordt het na corona weer business as usual?

26 juni 2020
Alle coöperaties

Wordt het na corona weer business as usual? Als het van de Resilience Management Group (RMG) afhangt niet. Deze groep van 100 wetenschappers en 182 duurzame ondernemers stelden aan premier Wilmès hun plan ‘Sophia’ voor met 200 maatregelen op 15 verschillende domeinen.

Zij pleiten voor “de snelle en noodzakelijke overgang naar een andere economie, inclusief, coöperatief, circulair, een economie die opereert binnen de grenzen van de planeet en andere waarden respecteert dan de concurrentie en obsessie voor 'het goedkoopste'”.

Voor de toepassing van het coöperatieve ondernemingsmodel denken zij aan:

  • Lokale productie en waardeketens: “De reorganisatie van ketens aanmoedigen, volgens coöperatieve ecosystemen van onderling afhankelijke organisaties, en dit binnen relevante territoriale perimeters, en het implementeren van bestuursmechanismen voor het hele ecosysteem.” (p. 18)
  • Energie: België moet de technologische en sociale innovatie ondersteunen. De diepgaande verandering van het energiesysteem maakt het de kleine, middelgrote of grote consument mogelijk om een actieve rol te spelen via ‘business models’ zoals burgercoöperatieven, nieuwe technologische oplossingen enz. Het nieuwe energiemodel zal meer decentraal moeten zijn, territoriaal verankerd en ook verankerd in de gemeenschappen, en zal ook veerkrachtiger moeten zijn om risico’s en onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. (p. 26)