Vormen rentenierende melkveehouders een probleem?

06 augustus 2020
Producenten coöperaties

FrieslandCampina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie, houdt rekening met forse vergrijzing en leegloop: niet alleen in leden-melkveehouders, maar vooral ook in leden-obligatiehouders.

FLC had in 2014 voor €1,2 mrd aan eigen vermogen in de vorm van ledenobligaties. Doordat de coöperatie jaarlijks 10% van de winst aan de leden uitkeert in obligaties, is dat bedrag inmiddels uitgegroeid tot €1,6 mrd. Over tien jaar kan dat €2,2 mrd worden.

Fijn, zo'n eigenvermogengenerator? Nee, vindt het coöperatiebestuur. In de ledenvergaderingen deze zomer over het nieuwe tienjarenplan benadrukken de bestuurders de nadelen.

Van de solvabiliteit van 36% is nu al 20 % afkomstig van de ledenobligaties en slechts 16%van wat de 'dode hand' heet.

De vergrijzing die leidt tot de daling van het aantal melkveehouders, raakt ook de eigen leden-obligatiehouders. Nu hebben al 6000 van de 17.500 coöperatieleden zelf geen koeien meer op stal. In 2030 waarschijnlijk 7 op de 10.

Over tien jaar is de financiering van de zuivelcoöperatie feitelijk niet meer in handen van actieve melkveehouders maar van rentenierende boeren. Dat gaat spanning opleveren. Een pensionado heeft een ander belang bij een zuivelverwerker dan een boer die daar melk aan levert.

Bron: fd.nl