Coöperaties in de agrovoedingssector kunnen tot 300.000 euro VLIF-steun krijgen

22 september 2020
Producenten coöperaties

Minister Crevits lanceerde op 20 september de nieuwe oproep voor steun aan investeringen in de agrovoedingssector. Agrovoedingsbedrijven die instaan voor de primaire verwerking en/of vermarkting van land- en tuinbouwproducten kunnen voor bepaalde investeringen in aanmerking komen voor 30% VLIF-steun, met een beperking tot maximaal 300.000 euro per aanvraag.

Concreet richt de oproep zich tot verwerkers van landbouwproducten (NACE-BEL code is belangrijk), groepen van landbouwers (met rechtspersoon) of een combinatie van beiden.

Coöperaties die hieraan voldoen en waarvan hun maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest ligt, komen dus ook in aanmerking voor steun. Voorwaarde is wel dat een groot deel van hun vennoten verwerkers en/of landbouwers zijn die meer dan de helft van het stemrecht in handen hebben, wat moet blijken uit de statuten van de coöperatie.

De oproep voor investeringsprojecten voorziet in steun voor investeringen in het vermarktingsproces, de verwerking van landbouwproducten, die in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces, én investeringen die de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van de landbouwproducten, tot doel hebben. De investeringsfocus ligt op ‘circulaire economie’ en op ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’.

De steun kan alleen verkregen worden voor investeringen die aangevat worden na indiening van een steunaanvraag in het kader van deze oproep. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee en een half jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Je aanvraag kan je indienen tot en met 29 oktober 2020.

Meer informatie rond de voorwaarden en indiening vind je op op de website van het departement Landbouw&Visserij.

Wie vragen heeft bij deze oproep kan terecht bij ons collega Anne-Marie Vangeenberghe
anne-marie.vangeenberghe@innovatiesteunpunt.be, 016 28 61 23