"Bij relance van onze economie moeten we naar coöperaties kijken"

25 september 2020
Alle coöperaties

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) benadrukt in het relancevoorstel voor de Vlaamse economie – nodig door de coronacrisis – de “mogelijkheden” van coöperaties. 

In de SERV-raad zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. De coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid staan uiteraard al weken bovenaan de agenda bij alle Vlaamse sociale partners en de SERV.

In haar voorstellen over de relance van de Vlaamse (sociale) economie stellen zij dat de coronacrisis het belang aantoont van korte ketens, lokaal produceren en onafhankelijkheid, en van lokale maatschappelijke dienstverlening. Hiertoe wordt gevraagd “aandacht te hebben voor de mogelijkheden van de coöperatieve sector, die door hun eigenheid (lokale verankering, bijzondere band met haar primaire stakeholders ...) mee een antwoord kunnen bieden op nieuwe uitdagingen, door het bv. mogelijk te maken dat nieuwe initiatiefnemers samen de stap naar ondernemerschap zetten, door het financieel en inhoudelijk mee laten participeren van werknemers in hun vennootschap ...”

Bron: vlaanderen.be