“Regering zal haar steun voor het coöperatieve model versterken”

cooperative news
09 oktober 2020
Alle coöperaties

In het federaal regeerakkoord van eind september 2020 duikt ineens dit zinnetje op: "De regering zal haar steun voor het #coöperatieve model, dat zojuist volledig is opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, versterken." Zie p. 36 van het regeerakkoord

De plaats van het zinnetje is ietwat vreemd: onder het hoofdstuk 'ondernemerschap' - ok, logisch - maar dan in de paragraaf 'Pijler 6: sectorale maatregelen'. Alsof coöperaties een sector zijn, of tot slechts enkele sectoren behoren. Wat uiteraard niet zo is. Je vindt coöperaties in alle sectoren, onder meer door de 4 types

Maar we zeuren niet, we zijn vooral heel gelukkig met dit zinnetje! Het geeft ons nog meer energie om het coöperatieve ondernemingsmodel te verspreiden en te versterken via vorming, advies, en coaching!

Bron: vrt.be