Ingro start met machinepool voor leden

28 oktober 2020
Producenten coöperaties

“De coöperatie heeft één doel voor ogen: de aangesloten telers tevreden stellen en hen helpen”, zeggen Luc De Waele en Hilde Dhuyvetter van Ingro. Ingro is een coöperatie van groentetelers voor de industrie, telt zo’n 1200 leden. Goed voor circa 1/3 van de totale productie van de Belgische industriegroente. De kernactiviteit van Ingro is het bemiddelen tussen hun leden-telers en de afnemers “De telers zijn voor de afzet daardoor niet gebonden aan één afnemer”, zegt De Waele. Maar nu wil Ingro extra waarde creëren voor haar leden door een machinepool op te zetten. Bron: landbouwleven.be

“Covid-19 maakte het wel wat moeilijker, maar we zijn volop in overleg gegaan met onze telers. Dat hebben we 1 op 1 gedaan, want dan krijg je meer te horen dan op groepsbijeenkomsten, waar men vaak de groep volgt en te weinig concreet aangeeft wat mogelijke pijn- of verbeterpunten zijn.”

Die interactie is een aandachtspunt voor elke coöperatie, die daar vaak verschillend op reageert. “Door omstandigheden groeit er soms een kloof, of ontstaat een verkeerd beeld. Totaal niet bewust, en niet negatief bedoeld. Maar er is soms te weinig kennis vanuit de landbouwers over wat wij precies voor hen kunnen betekenen, en omgekeerd. Die gesprekken in volle openheid en transparantie voeren, zijn verreikend. Niet alleen over de dagelijkse gang van zaken, maar ook in het perspectief van nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten.”

“Zeker bij jonge telers die al zware financiële verbintenissen hebben, worden bepaalde werktuigen niet aangekocht omdat ze weinig worden gebruikt”, duidt Luc De Waele. “Het zijn bijvoorbeeld machines die de landbouwer maar 1 à 2 keer per jaar nodig heeft, maar toch van uiterst belang kunnen zijn.” 3 verschillende machines worden op 2 plaatsen in West-Vlaanderen beschikbaar gesteld voor de Ingro-leden.

Het aanbieden van die materiaalpool is geen eindpunt, integendeel. “We gaan door met onze bevraging. We bekijken ook alle evoluties in het buitenland en pikken daar vervolgens op in. Of beter: we willen op verschillende vlakken voor- en koploper blijven.” Ook de technologie staat niet stil, onder meer in het kader van smartfarming.

Bron: landbouwleven.be