Coöperatie wil 60.000 sociale woningen voorzien van zonnepanelen

28 oktober 2020
Ondernemingen coöperaties

Aster is een net opgerichte coöperatie van voorlopig zo’n 60 sociale huisvestingsmaatschappijen. Aster staat voor "Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit”. De coöperatie heeft als doel: aan de behoeften en de noden van sociale huisvestingsmaatschappijen te voldoen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen en diensten in het kader van het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen.

En dat vertaalt zich in een heel concreet plan: in vier jaar tijd zowat 40 procent van alle sociale woningen in Vlaanderen – samen goed voor circa 170.000 bewoners – te voorzien van zonnepanelen. Daarvoor zijn bijna 650.000 zonnepanelen nodig, goed voor een elektriciteitsproductie gelijk aan die van 90 windturbines.

Daarvoor zou een investering van 231 miljoen euro nodig zijn. Voor de financiering van het project kan men beroep doen op het nieuwe steunsysteem van de Vlaamse overheid. Daarnaast klopt Aster aan bij de banken voor financiering.

Die zonnepanelenvergoeding zal liggen tussen 16 tot bijna 30 euro per maand voor een huurder die niet in aanmerking komt voor sociaal tarief. Is dat wel het geval, dan ligt de maandelijkse vergoeding tussen 12 en bijna 23 euro. De gemiddelde huurvergoeding bedraagt 313 euro per maand.

Bron: destandaard.be