“Eerste golf toonde belang producentenorganisaties aan”

03 november 2020
Producenten coöperaties

Ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens de eerste coronagolf, lag de Europese bevoorradingsketen nooit stil en bleven de winkelrekken gevuld. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste golf van de coronacrisis? Rond die vraag organiseerde de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement eerder deze week een hoorzitting.

Voor Luc Vanoirbeek, voorzitter van de werkgroep groenten en fruit van Copa-Cogeca, bleken vooral de producentenorganisatie van groot belang. “Het feit dat de groenten- en fruitsector zich heeft staande gehouden én zich kon aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden, hebben we vooral te danken aan de steun van de producentenverenigingen, voornamelijk de coöperaties.”

Bron: vilt.be