Coöperanten willen steeds meer op de termijnmarkt vastleggen

13 november 2020
Producenten coöperaties

Milk Trading Company (MTC) telt momenteel 230 leden-melkveehouders, waarvan 150 uit Vlaanderen. In totaal produceren de leden 325 miljoen liter melk, 80 miljoen daarvan wordt door MTC op de termijnmarkt verhandeld. Volgend jaar neemt dat volume toe tot maximum 150 miljoen liter. Dirk Coucke, directeur van MTC, geeft aan dat behalve een flinke groei in ledental, de coöperanten ook een groter deel van hun productie via MTC zullen verhandelen.

“In het begin was er ook veel onbekend. Daar komt nu langzaam aan verandering in. Leden willen steeds meer melk op de termijnmarkt vastleggen”, vertelt Coucke.

Sinds de start van MTC heeft DLV het business model van handel op de termijnmarkt ook naar andere sectoren verlegd. Vorig jaar werd Fruit Trading Company (FTC) opgericht dat 90 leden telt die in totaal 56.000 ton peren telen

Volgens Coucke is de termijnmarkt een ideaal instrument voor boeren om prijsrisico’s te managen. Hier is volgens hem steeds meer vraag naar bij landbouwers. DLV ziet ook mogelijkheden in tal van andere sectoren. "We voeren nu gesprekken met de varkenssector, de aardbeien- en tomatensector om ook voor die commodity’s actief te worden op met termijncontracten”, besluit Coucke.

Bron: vilt.be