Coöperatie Milcobel werkt aan een strategisch plan uit de put te klimmen

Coöperatie Milcobel (foto VILT)
13 november 2020
Producenten coöperaties

“We zijn er ons absoluut bewust van dat de melkprijs die we onze leden uitbetalen, te laag is en dat dit een urgent probleem is dat moet opgelost worden”, zegt Nils Van Dam, sinds vijf maanden CEO van Milcobel. Hij belooft dit jaar geen beterschap meer, maar ondertussen werkt men wel aan een strategisch plan met drastische ingrepen.

De onvrede over de melkprijs die Milcobel uitbetaalt, sluimert al langer bij de 2.400 leden-melkveehouders. Als grootste zuivelcoöperatie in België verwerkt Milcobel 1,7 miljard liter melk op jaarbasis ofwel 41 procent van de melk die in ons land wordt geproduceerd. Ondanks die dominante positie bengelt Milcobel al langer onderaan in de melkprijsvergelijkingen. “Al tien jaar lang is dat het geval en de afgelopen tijd is de kloof alleen maar toegenomen. We hebben de rol moeten lossen”, legt van Dam de vinger op de wonde.

Hij is vastbesloten het tij te keren en heeft daarvoor, vijf maanden na zijn aantreden, een strategisch plan klaar. De coöperatie steekt daarbij de hand in eigen boezem en heeft al een aantal verbeterings- en besparingstrajecten in gang gezet. Zo werd recent nog gesnoeid in de kaderfuncties van Milcobel, wat een besparing opleverde van tien procent van de kosten van het management. En dit wordt verder doorgetrokken naar alle lagen in de organisatie. Op vijf jaar tijd wil Nils van Dam jaarlijks 50 miljoen euro genereren uit kostenbesparingen.

Los van de eigen inspanningen vraagt Milcobel ook heel wat inspanningen van de leden-melkveehouders. Extra kapitaalinbreng, een einde aan de ongelimiteerde groei van de melkleveringen en een grondige hervorming van de premies in het melkgeld vormen de kern van de hervormingen die een rechtstreekse betekenis hebben voor de boeren. Zij liggen immers mee aan de basis van de structurele problemen waar Milcobel mee kampt.

Milcobel heeft zijn strategisch plan intussen voorgelegd aan al zijn leden. “De reacties erop zijn heel uiteenlopend”, zegt de CEO. “Dat gaat van ontevreden reacties omdat we met de kapitaalinbreng een extra inspanning vragen van onze melkveehouders, bovenop de slechte melkprijs, tot ongeruste reacties van boeren die net de beslissing hebben genomen om te groeien. Anderzijds zijn er landbouwers die de logica van het plan inzien en het moedig noemen, maar zich toch afvragen of het hen ook iets gaat opleveren.”

Bron: vilt.be