Coöperatieve vennootschap na nieuwe wetgeving: onbekend is (nog) onbemind

Cera Coop Workshop
19 januari 2021
Alle coöperaties

"Bij de oprichting van hun bedrijf vinden ondernemers moeilijk de weg naar de coöperatieve vennootschap (cv)."

In een artikel van Apache.be geven Peter Bosmans van Febecoop en Hannes Hollebecq van Cera aan dat diverse bedrijfsadviseurs niet snel de cv aanraden. Meer zelfs, in veel gevallen raden ze – soms ten onrechte - sterk af om een cv op te richten. Ook juristen zijn nog onvoldoende vertrouwd met de in 2019 vernieuwde vennootschapswetgeving.

Nochtans had de hervorming van de wetgeving voor vennootschappen onder voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vooral positieve gevolgen, beklemtonen onder andere Febecoop en Cera. Het kaf werd van het koren gescheiden, waardoor duizenden oneigenlijke coöperaties naar het statuut van besloten vennootschap (bv) uitwijken.

Hannes Hollebecq van Cera zegt dat de nieuwe wetgeving “de coöperatieve vennootschap wat meer body geeft”.

Hij somt twee belangrijke elementen op. “Enerzijds vormt de definitie van een coöperatie volgens de International Cooperative Alliance de basis. Anderzijds is zeker ook de nadruk op de transactierelatie belangrijk. Daar is het sterke punt dat aandeelhouders tegelijk ook klant, leverancier of werker kunnen zijn.”

Maar: “Het gevaar van sommige interpretaties van de nieuwe wetgeving (door sommige bedrijfsadviseurs en juristen) is dat mensen te snel denken dat zij niet tot de doelgroep van een echte coöperatie behoren, terwijl ze eigenlijk niet goed weten wat dat precies inhoudt. Er heerst vrees over de mogelijkheid dat er snel sprake zou zijn van een oneigenlijk gebruik van een coöperatieve vennootschap voor de rechtbank.”

Hollebecq: "Hierdoor zijn er volgens ons vele ‘echte coöperaties’ die niet voor de cv kiezen. Bijzonder jammer voor het aantal en dus de visibiliteit van coöperaties."

Hannes Hollebecq geeft ook nog een andere reden waarom velen niet denken aan een coöperatie: "Het woord ‘coöperatie’ roept bij veel mensen een bepaald beeld op dat niet beantwoordt aan de realiteit. Er bestaan clichés over: neen, coöperaties zijn niet enkel klein en marginaal. Neen, coöperaties gaan niet sneller failliet. Het tegendeel is net waar.”

Uiteraard hebben diverse coöperatieve ondernemingen het moeilijk tijdens deze coronacrisis. “Toch heeft net het coöperatieve model bepaalde bedrijven geholpen om zich door de crisis te worstelen. De aanpak, visie en strategie bestaan er immers in dat je niet alles alleen moet aanpakken. Je hebt er in een coöperatie alleen baat bij dat je dingen deelt.”

De coöperatieve sector wacht inmiddels nog op de uitwerking van de veelbelovende beleidsnota van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw David Clarinval (MR). Daarin blijkt de ambitie om het coöperatieve model te versterken. Het kabinet laat weten dat er nog geen project op stapel staat.

Wil je meer weten over coöperatief ondernemen?
Over de coöperatieve vennootschap?
Of neem deel aan onze basisopleiding: starten met een coöperatie of contacteer ons.