We zoeken ondersteuners voor wooncoöperaties

28 januari 2021
Dorps- en buurtcoöperaties

Wil je mee een steen verleggen in het landschap van wooncoöperaties? Stel je dan kandidaat om vijf pilootprojecten te begeleiden, in opdracht van het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen, samen met Team Vlaams Bouwmeester, VVSG, Architectuurwijzer en Cera.

Het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen starten een leertraject op over het potentieel van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen. Ter ondersteuning daarvan stellen ze een extern coördinatieteam aan.

De omschrijving van deze overheidsopdracht is terug te vinden in het Bulletin der Aanbestedingen van 26 januari. Je kan een offerte indienen tot 2 maart.

De ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele willen wooncoöperaties op de kaart zetten bij lokale besturen, professionals en burgers door vijf coöperatieve pilootprojecten en de ontwikkeling van hun concreet ruimtelijk project te ondersteunen en van daaruit de potenties voor coöperatief wonen af te toetsen in de Vlaamse context.

De pilootprojecten kunnen hiervoor rekenen op een begeleidingstraject op maat, dat georganiseerd wordt vanuit de Vlaamse overheid. Een belangrijke doelstelling van dit initiatief is om de via deze pilootprojecten opgebouwde ervaringen en inzichten ook tijdens de uitvoering ervan actief te verspreiden, zowel naar het beleid, professionals en burgers. De geselecteerde pilootprojecten vervullen zo een voorbeeldfunctie voor andere nog op te starten coöperatieve woonprojecten en bieden tegelijkertijd voeding voor beleidsontwikkeling op vlak van wonen, ruimtelijke ontwikkeling als financiering.

Op deze manier spelen de projecten een rol in de creatie van een betaalbaar woonaanbod en een kwalitatief hergebruik van ruimte.

Uit onderzoek van Cera blijkt dat lokale besturen een belangrijke stimulerende rol kunnen spelen bij het opzetten van coöperatieve woonprojecten, onder meer door het aanduiden of ter beschikking stellen van geschikte gronden en/of panden. Daarom wordt de oproep in twee fases aangepakt. Een eerste oproep zal gericht zijn naar lokale besturen met de vraag om geschikte locaties op hun grondgebied (al dan niet in eigendom van de lokale overheid) voor te stellen waar woonprojecten onder het beheer van een wooncoöperatie kunnen opgestart worden. Op die manier kan verzekerd worden dat de pilootprojecten steeds aansluiten op de ruimtelijke visie en de beleidsintenties inzake wonen van het lokaal bestuur. Een tweede oproep zal gericht zijn op initiatiefnemers die een coöperatief woonproject willen realiseren op de betrokken locatie.