Je coöperatieve vennootschap digitaal oprichten?

16 april 2021
Alle coöperaties

Vanaf 1 augustus 2021 zal je online je coöperatieve vennootschap kunnen oprichten: je zal dan de authentieke akte digitaal en op afstand kunnen onderschrijven.

Het verlijden van de authentieke akte zal kunnen via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Dit geldt voor alle rechtspersonen. Dus uiteraard ook voor de coöperatieve vennootschap.

Ondernemers die vandaag een vennootschap willen oprichten, moeten nog steeds fysiek bij de notaris langsgaan om hun handtekening te zetten onder de authentieke akte. Die is nodig voor de oprichting van een vennootschap. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maakt dit nu ook digitaal mogelijk. De ministerraad heeft op zijn voorstel hiervoor een belangrijke stap gezet. Vanaf 1 augustus 2021 zal je de authentieke akte digitaal en op afstand kunnen onderschrijven.

Bij vermoeden van fraude kan de fysieke verschijning toch gevraagd worden. Deze digitalisering is zonder bijkomende kosten voor de ondernemers.

De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte - ingevoerd door het wetboek vennootschappen en verenigingen - wijzigen niet. De aanwezigheid van de notaris als onafhankelijk tussenpersoon is nog steeds vereist.

Bron: notaris.be