FrieslandCampina wil kapitaal koppelen aan melk

16 april 2021
Producenten coöperaties

FrieslandCampina (RFC), de Nederlandse coöperatie van zo’n 17.000 melkveehouders, wil haar financiering koppelen aan de geleverde melk. Een systeem dat wel meer gangbaar is bij coöperaties.

De coöperatie bespreekt dit voorstel, dat het eigen vermogen van het zuivelconcern moet versterken, de komende maanden met de leden.

De ledenraad beslist op 16 juni over de vernieuwde ledenfinanciering. Bij goedkeuring gaat het nieuwe systeem in op 1 januari 2022. Vergrijzing van het ledenbestand en onbalans in verhandelbaarheid waren punten die intern tot vragen leidden over de toekomstbestendigheid van het huidige ledenfinancieringssysteem, zet Frans Keurentjes, voorzitter van coöperatie FrieslandCampina in een toelichting aan de vakpers uiteen. "Leden stoppen of vertrekken, waardoor de financiering van het bedrijf op de schouders van minder leden-melkveebedrijven terechtkomt. Bovendien groeien ook veel van onze melkveebedrijven."

FrieslandCampina constateerde 3 dilemma's: de verhandelbaarheid van de vrije ledenobligaties, scheefgroei in de kapitaalinleg door leden en de kwalificatie van de huidige ledenfinanciering als zuiver eigen vermogen. Zo beschouwen kredietbeoordelaars als Standard & Poor's de ledenobligaties als schuld en niet als zuiver eigen vermogen.

De coöperatie komt met een integrale oplossing. In het nieuwe voorstel worden kapitaal en melk gekoppeld. Dit betekent dat de mate van financiering van FrieslandCampina door een melkveehouder afhangt van het melkvolume dat hij jaarlijks levert.

In het voorstel van FrieslandCampina is de nominale waarde van een leveringscertificaat €8 per 100 kilo melk.

Bron: boerenbusiness.nl