“Ik roep dan ook op: Boeren, verenigt u”

20 mei 2021
Producenten coöperaties

Diverse parlementsleden en minister van landbouw, Crevits, pleiten voor meer samenwerking en coöperaties als antwoorden op prijsvorming en andere uitdagingen in de land- en tuinbouwsector.

Voor een goede prijsvorming kunnen samenwerking en coöperaties een heel belangrijk verschil maken. "Ik roep dan ook op: Boeren, verenigt u. Coöperatief werken heeft ook impact op de prijsvorming en dat kan een sprong voorwaarts zijn voor een eerlijke prijs", sprak minister Crevits in de commissie landbouw in een debat over de toekomst en uitdagingen van deze sector.

Dat werd beaamd door o.a. Bart Dochy en Joris Nachtergaele: "coöperatieve modellen kunnen ervoor zorgen dat de positie van de landbouwers in de keten wordt versterkt. Als beleidsmakers hebben we een gebrek aan instrumenten om dat te versterken. De versterking van dat coöperatieve model lijkt toch iets waarin wij een rol kunnen spelen. We moeten onze jonge boeren extra bevoordelen in procedures of meer steunpercenten toekennen."

Bron: landbouwleven.be