Coöperaties zoeken 250 miljoen voor windparken op zee

24 juni 2021
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

De nieuwe coöperatie, Burgerwind op Zee, wordt gevormd door 37 burgercoöperaties in Vlaanderen en Wallonië. Ze wordt specifiek opgericht om mee te investeren in windenergiepark(en) in de Belgische Noordzee. Samen willen ze 250 miljoen euro ophalen bij hun 100.000 vennoten.

Volgens woordvoerder Philippe Awouters krijgt de burger in ons land zo voor de allereerste keer de kans om direct mee te investeren in de verdere uitbouw van windenergie op zee.

Via burgercoöperaties kunt u al langer rechtstreeks geld stoppen in windenergieparken op het land of in zonne-energie-installaties. Maar voor de verdere uitbouw van windenergie op zee zijn zeer grote bedragen nodig. Vandaar de krachtenbundeling. ‘We moeten met één stem kunnen spreken als we met de bedrijven praten die de nieuwe offshore windparken willen bouwen.’

Awouters is ervan overtuigd dat het Burgerwind op zee wel zal lukken. Hij wijst erop dat de 37 coöperaties samen 100.000 vennoten hebben. Die zullen allemaal aangesproken worden om te participeren, waarbij iedereen minimaal 250 euro en maximaal 5.000 euro kan investeren. De burgercoöperaties mikken de komende jaren ook op een gevoelige uitbreiding van het aantal vennoten. Een ander verschil met het initiatief van Colruyt is dat het bij Burgerwind op Zee om een rechtstreekse inbreng in het kapitaal gaat. De coöperatie van de supermarktgroep gebruikte het geld van de vennoten om achtergestelde leningen te verstrekken aan de bouwers van offshoreparken.

Awouters gaat ervan uit dat de interesse om te investeren veel groter zal zijn als de vennoten door een rechtstreekse inbreng mede-eigenaar van het windenergiepark kunnen worden. Hij voegt er nog aan toe dat de burgercoöperaties eventueel financiering kunnen aanvragen bij de Europese Investeringsbank.

De verwachting is nu dat de overheid zal opleggen dat de coöperaties betrokken moeten worden bij de uitbouw van de tweede windenergiezone.

Bron: standaard.be