Knokke-Heist verkent coöperatief wonen

01 juli 2021
Multistakeholders coöperaties

Een grote woonenquête bij 16- tot 40-jarigen peilde naar de woonbehoefte van jonge inwoners van Knokke-Heist. Meer dan duizend mensen vulden de enquête in, wat het gemeentebestuur een pak informatie bezorgde. De belangrijkste conclusie is geen verrassing: betaalbaar wonen in Knokke-Heist is een probleem.

Dat (blijven) wonen in Knokke voor jonge gezinnen niet evident is, is gemakkelijk te begrijpen wanneer je weet dat de mediaanprijs van een woning in Knokke 675.000 euro bedraagt en dat 20% van de deelnemers van de woonenquête die de gemeente uitstuurde, een startbudget heeft van 80.000 euro.

Op deze maatschappelijke uitdaging van betaalbaar wonen kan een wooncoöperatie mogelijks een antwoord bieden. De gemeente Knokke verkent dan ook deze coöperatieve piste en krijgt hierbij ondersteuning van Cera en Architectuurwijzer. Schepen voor wonen Kathleen Van der Hooft formuleert de ambitie om een innovatief, gezinsvriendelijk woonproject te realiseren binnen de verkaveling Heulebrug, waarbij ze hoopt een jong publiek aan te trekken die in Knokke-Heist wil blijven wonen of wil terugkeren.

Bronnen: nieuwsblad.be en standaard.be