Rekruteert FrieslandCampina nieuwe leden in Vlaanderen?

15 maart 2022
Producenten coöperaties

Zuivelbedrijf FrieslandCampina denkt erover om Vlaamse melkveehouders toe te laten tot de coöperatie. Leveranciers die vooral gecentreerd zijn rond de regio Aalter, wachten met spanning af. In de wandelgangen hebben zij gehoord dat er een voorstel in de maak is. De coöperatie zelf weigert in details te treden, maar bevestigt dat de ledenstrategie onder de loep genomen wordt in het kader van haar langetermijnvisie 2030.

De Vlaamse woordvoerder van de Nederlandse coöperatie ontkent dat er een voorstel is voorbereid, maar bevestigt dat ledenwerving in Vlaanderen als optie op tafel ligt. “We zijn onze ledenstrategie aan het bepalen binnen onze langetermijnvisie 2030, maar deze strategie wordt elke drie jaar onder de loep genomen.”

FrieslandCampina heeft in Vlaanderen historisch gezien 25 leden in het noorden van Antwerpen, rond Weelde. Het gros van de Vlaamse melk wordt betrokken bij leveranciers die vooral in de regio Aalter bevestigd zijn. Momenteel werkt de zuivelaar met 230 leveranciers, al was dat in het verleden een veelvoud hiervan. In de loop der jaren zijn er steeds meer leveranciers afgestoten en ook nog vorig jaar – toen de melkprijzen slecht waren – had het bedrijf intenties om een quotum in te stellen. Dit werd later weer ingetrokken.

Ledenwerving zou daarom een radicale breuk met het verleden vormen, maar is volgens zuivelexperts helemaal niet vreemd. Door de trend van duurzaamheid in de melkveehouderij in de vorm van biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat zal de melkproductie in West-Europa de komende jaren alleen maar dalen.

De Nederlandse zuivelanalist Mark Voorbergen merkt dat zuivelbedrijven hun strategie met betrekking tot nieuwe leveranciers en leden bijstellen door de mogelijke schaarste op zuivelmarkt. “Hoorde je vroeger de verzuchting of de koe niet uitgezet kon worden wegens melkoverschotten, tegenwoordig is men eerder bevreesd voor het uitvallen van productielijnen door een gebrek aan melk”, aldus de Nederlander.

Bron: vilt.be