Het waarom en hoe van de coöperatie Inero

coöperatie Inero
21 april 2022
Producenten coöperaties

“Onze doelstelling is het hergebruiken van gezuiverd afvalwater van Ardo, een nabijgelegen producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit. Met dat water beregenen de landbouwers uit onze coöperatie hun gewassen.”

In een gesprek met Cera vertellen oud-voorzitter en Cera-vennoot Marc Vandeputte en huidig voorzitter Rik Delameilleure waarom Inero bestaat, een coöperatie van zo’n 50 landbouwers die gezamenlijk gebruik maken, eigenaar zijn en hun gedeeld irrigatienetwerk beheren.

“In 2017 hebben we onze coöperatie Inero opgericht en in 2018 zijn we gestart met de werken. We lieten een ondergronds leidingnetwerk aanleggen van zo‘n 25 km. Dit gaat naar alle percelen van de landbouwers. Zij kunnen zo rechtstreeks water putten uit het spaarbekken van Ardo, dat 150.000 m³ water bevat. Dit waterzuiveringssysteem is heel praktisch, maar de aanleg betekende wel een serieuze uitdaging. Onder meer met het advies in coöperatief ondernemen van Cera is het ons gelukt. 2019 was het eerste seizoen waarin werd geïrrigeerd volgens het nieuwe systeem. In droge jaren is dat zeker rendabel.”


Dit systeem heeft tal van voordelen. Rik: “Als landbouwer kun je zulke innovatieve projecten niet alleen realiseren. In een coöperatie helpt iedereen elkaar. We staan samen sterk. Elk van de 50 coöperanten heeft mee geïnvesteerd in het project door een hydrant aan te kopen. Dat is een put met een kraan waarop de leiding op hoge druk wordt aangesloten. Iedere landbouwer staat in voor het onderhoud en de werking van zijn hydrant. We zijn dus samen verantwoordelijk, en we plukken samen de vruchten van dit duurzame watergebruik. En niet alleen de landbouwer, ook de natuur vaart er wel bij.”

Lees het volledige artikel in Cera Scoop, het magazine voor de 400.000 Cera-vennoten, rubriek ‘Coöperatie in de kijker’, voorjaar 2022, p. 25.