“Euroveiling biedt telers een uniek verkoopplatform”

coöperatie Euroveiling
21 april 2022
Producenten coöperaties

Euroveiling brengt al meer dan 100 jaar kwekers en kopers van bloemen en planten samen op één marktplaats. Deze coöperatieve onderneming van en voor telers uit Brussel neemt een unieke plaats in de sector in, maar staat toch voor enkele uitdagingen.

Waarom treden telers toe deze coöperatie? En wat zijn de coöperatieve uitdagingen van deze eeuweling?

In een gesprek met Cera gingen de nieuwe algemeen directeur Sim Echelpoels en voorzitter Dirk Lissens (zelf teler, en ook Cera-vennoot) in op deze vragen. En vertelden ze ook wat ze haalden uit de Cera-cursus voor bestuurders van coöperaties:

“Ik was wel vertrouwd met de werking van coöperaties, maar de bestuurderscursus heeft me het vertrouwen gegeven om een leidende functie bij Euroveiling op te nemen. Het was bijzonder boeiend om te kunnen brainstormen met bestuurders van andere coöperaties, om te kunnen leren uit best practices. Cera heeft de kennis en de ervaring om die cursus vorm te geven.”

Lees het volledige artikel in Cera Scoop, het magazine voor de 400.000 Cera-vennoten, rubriek ‘Coöperatie in de kijker’, voorjaar 2022.